martes, 8 de noviembre de 2011

La convocatòria continua oberta fins el 18 de novembre


Atès que algunes persones ens ho han demanat i els ho hem acceptat, pensem que hem d'informar tothom que la convocatòria d'accés a la companyia Eironeia Jove es prorroga fins el 18 de novembre. Aquell dia tancarem definitivament l'admissió de currículums, per poder complir amb la programació prevista.


lunes, 24 de octubre de 2011

Només falta una setmana


Dilluns vinent es tanca un procés molt estimulant en el qual hem pogut tenir contacte amb moltes persones que s’estan formant o s’han format en les tres disciplines que acollirà Eironeia Jove (teatre, música i dansa) i que han mostrat el seu interès per una iniciativa que no té model en el nostre país, però que és el fonament de la solidesa dels espectacles que es poden veure en altres llocs d’Europa, dels Estats Units, de Canadà i d’Argentina (tenim constància que s’està seguint el nostre blog des d’aquests països).


Ens han complagut especialment les consultes de persones joves que estan estudiant, que assumeixen responsablement la impossibilitat de participar en la primera convocatòria, però que ens demanen que el projecte tingui continuïtat. Ja els hem respost reafirmant la nostra convicció que el projecte tindrà molts anys de vida (els programes culturals demanen un temps lent).


Estem il·lusionats per començar la segona fase, durant la qual podrem conèixer tothom que ens hagi presentat la sol·licitud i amb cadascun d’ells farem el treball necessari per copsar totes les potencialitats. Per això, el procés també serà lent. Res a veure amb els “càstings” habituals on amb pocs minuts t’ho jugues tot. Eironeia entén l’art escènica com un diàleg entre els creadors. I el diàleg ha de donar-se des del començament.


Esperem els últims correus a eironeia@telefonica.net. A partir del 3 de novembre començarem a organitzar la segona fase. Mica en mica, el projecte serà de tots els que hi participin.

miércoles, 14 de septiembre de 2011

Eironeia Jove – Tercer document


Les consultes al Blog i els correus electrònics que rebem a eironeia@telefonica.net ens fan ser molt optimistes respecte el nivell de qualitat que pot arribar a tenir la primera companyia Eironeia Jove.

Estem responent individualment a totes les qüestions que se’ns plantegen perquè és molt important que quedin clars els factors fonamentals del projecte (i més, tenint en compte que no disposem d’un model acreditat al qual referir-nos i posar d’exemple). Continuarem amb el nostre compromís de no deixar cap correu electrònic sense resposta, però hem cregut oportú fer publiques algunes precisions i novetats:

Abast de la convocatòria

Insistim en la voluntat que Eironeia Jove sigui una companyia a la qual puguin accedir persones d’arreu. Estem molt contens d’haver rebut sol·licituds d’informació de València i de Mallorca. En aquest sentit, es preveu la consignació econòmica necessària per compensar desplaçaments llargs i estades a Banyoles.

Pla de treball

El pla de treball dependrà dels integrants de la companyia. Com que els tres criteris fonamentals en la selecció seran: el talent, la disposició al treball i el nivell de formació / experiència pot donar-se el cas que les procedències siguin diverses. Per altra banda valorarem molt la disposició a seguir cursos d’aprenentatge fora de la companyia. Tot això condueix a un model de treball que combina estades intensives i períodes de vacances acadèmiques. És a dir que s’aprofitaran parcialment les vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu i, a més, es faran estades que es procurarà que coincideixin amb caps de setmana.

Tanmateix, i atès que Eironeia Produccions està estudiant totes les possibilitats d’exhibició dels treballs de la companyia, sempre queda oberta la possibilitat de l’espectacle –de petit format- que es prepararà durant uns mesos i es presentarà immediatament després.

La preselecció i la prova específica

Atesa la importància de la prova específica (treball individual durant dues hores a partir d’uns textos, dirigit per Joan Solana) hem decidit fer pública la preselecció en dos moments: el 30 de setembre i el 2 de novembre. D’aquesta manera, els qui ja tinguin decidit d’optar a formar part d’Eironeia Jove -i hagin presentat la documentació que es demana-, si són preseleccionats, tindran molt temps per preparar-se la prova.

Validesa de la prova

Eironeia Produccions va elaborant el seu arxiu d’actors i actrius –i d’altres artistes- per als seus espectacles. La prova específica per entrar a la companyia jove s’incorporarà també a l’arxiu d’Eironeia.

Presentació dels documents

Unes quantes persones ens han comunicat que ens presentaries tard la documentació demanada perquè han de recopilar-la expressament. En tots els casos es feia referència a fotografies i material digital. També fem pública la resposta que hem donat a aquestes persones: Per tal que tinguem constància de la voluntat de formar part d’Eironeia Jove, acceptarem que s’enviï primer el currículum i més tard –sempre dintre del termini establert- la resta de la documentació.

Possibilitat d’anticipar la prova específica

La modificació de l’apartat anterior ens permet anticipar la prova específica en alguns casos al mes d’octubre, ja sigui a petició de la persona interessada, o per decisió d’Eironeia Produccions a l’objecte d’accelerar el procés.

* * *

Volem donar totes les facilitats a tothom que tingui interès en incorporar-se a aquest projecte. Un cop constituïda la companyia començarà el temps de l’exigència i de les aspiracions artístiques màximes.

lunes, 29 de agosto de 2011

Eironeia Jove - segon document
Malgrat que encara no s’ha obert el període de presentació de currículums per formar part de la companyia Eironeia Jove, ja hem rebut moltes sol·licituds de informació a les quals donem resposta general en aquest segon document (a partir de l’1 de setembre respondrem individualment).

Objectiu

L’objectiu d’Eironeia Jove és donar una oportunitat de pràctica professional a persones amb una formació suficient en teatre, en música o en dansa. La suficiència de la formació es valorarà tenint en compte els estudis cursats, l’experiència i, si s’escau, la prova específica.

Direcció

La direcció titular de la companyia l’assumirà Joan Solana. Tanmateix, cada temporada es convidaran directors teatrals, musicals i coreògrafs als quals s’encarregaran espectacles concrets.

Produccions

Eironeia Produccions, S.L. estudiarà quina és la producció adient per a cada temporada tenint en compte, entre d’altres, els factors següents: directors convidats; membres de la companyia; possibilitats d’exhibició; pressupost; etc.

Aquests factors poden fer recomanable un únic espectacle amb tota la companyia; o dos o més espectacles dividint la companyia.

Es garanteix que tots els membres d’Eironeia Jove participaran en un espectacle cada temporada.

Pel que fa al curtmetratge, durant els primers quatre anys, la garantia és de participació en una pel·lícula durant el temps de permanència en la companyia.

Compensacions econòmiques

Les persones seleccionades rebran una beca durant el període de preparació d’un espectacle, que es considerarà període d’aprenentatge i de perfeccionament professional. La percepció de la beca no pressuposa relació laboral, vinculació o prestació de serveis de cap mena entre el becari i Eironeia Produccions, S.L., ni donarà lloc a la seva inclusió en la Seguretat Social.

La beca s’abonarà al final del període de preparació i el seu import dependrà del temps d'assaig i dels recursos pressupostaris.

Si l’exhibició de l’espectacle l’assumeix Eironeia Produccions, S.L. es formalitzarà la relació laboral adient.

Compromís de les persones seleccionades

Les persones seleccionades signaran una carta de compromís.

La relació amb Eironeia Jove no és exclusiva. Es pot formar part d’altres companyies i participar en altres projectes artístics sempre que no interfereixin en les produccions d’Eironeia Jove en les quals participin.

Per facilitar al màxim la possibilitat de participar en altres projectes, Eironeia Produccions, S.L. tancarà el programa bianual abans de la signatura de la carta de compromís.

Limitacions d’admissió de sol·licituds

No hi ha cap altra limitació d’admissió de sol·licituds que el termini temporal fixat, ni lingüística, ni geogràfica, ni de cap altre tipus. Tanmateix, tenint en compte que els espectacles de text seran en català, es demanarà l’aprenentatge d’aquesta llengua a les persones seleccionades que no la parlin.

El primer calendari de treball

A títol indicatiu, Eironeia Produccions, S.L. treballa amb el calendari provisional següent:

Admissió de sol·licituds: de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2011.

Proves específiques: de l’octubre de 2011 al febrer de 2012.

Publicació de la relació de seleccionats: març de 2012.

Publicació del pla de producció 2012-2014: març de 2012.

Inici del primer projecte: juny/juliol de 2012. (Podria donar-se el cas que el primer projecte hagués de crear-se abans. Si és així, es comunicarà amb temps suficient perquè les persones que s’hi hagin d’implicar puguin fer-ho o, si no els és possible, puguin ajornar la seva incorporació a la companyia fins el mes de juny o juliol).

Banyoles, 29 d’agost de 2011

martes, 16 de agosto de 2011

EIRONEIA JOVE, LA COMPANYIAAmb motiu del seu cinquè aniversari, Eironeia Produccions inicia un projecte nou: La companyia Eironeia Jove , que constituiran actors i actrius, cantants i ballarins de 18 a 25 anys.

L’objectiu és oferir una formació d’actor complementària mitjançant la participació en la creació d’un espectacle teatral i d’un curtmetratge de ficció per temporada.

El temps de permanència en la companyia Eironeia Jove serà de dos anys, que es podran prorrogar si el director artístic ho considera convenient.

Cada any s’obrirà un procés de selecció de persones interessades en formar-ne part.

La primera convocatòria serà de fins a dotze persones.

La segona incorporarà fins a vuit persones més.

Les convocatòries següents serviran per rellevar les persones que hagin culminat el cicle de permanència en la companyia.

Les persones seleccionades es comprometran a participar en totes les activitats formatives i en les de preparació, assaig i exhibició de l’espectacle teatral i del curtmetratge.

Primera convocatòria

La primera convocatòria s’obrirà el dia 1 de setembre i es tancarà el 31 d’octubre de 2011.

Poden participar-hi totes les persones que ho vulguin, amb l'únic requisit d'haver rebut una formació bàsica i/o d'haver treballat en companyies amateus.

Les persones interessades han d’enviar un currículum -on s’especifiqui amb precisió la formació i l’experiència- i una fotografia, o l’enllaç a un vídeo-book, a l’adreça electrònica eironeia@telefonica.net indicant en l’”assumpte” projecte Eironeia Jove.

També poden enviar per correu ordinari gravacions digitals o resums d’espectacles en els quals hagin participat a l’adreça següent:

Eironeia Produccions, S.L.

Carrer de Girona, 155

17820 BANYOLES

Eironeia produccions pre-seleccionarà els candidats o candidates que consideri oportú i obrirà un segon procés durant el qual aquestes persones participaran en unes proves específiques de selecció. Aquest procés començarà el mes de novembre de 2011 i acabarà el mes de febrer de 2012.

Un cop constituïda la companyia, s’iniciaran els treballs de preparació i assaig dels espectacles i dels curtmetratges.

Les persones interessades en obtenir més informació poden fer les seves consultes a través del correu electrònic.

Banyoles, agost de 2011

CINC ANYS. DOS PROJECTES NOUS

Eironeia Produccions compleix cinc anys. No es pot dir que haguem complert tots els objectius que ens vam proposar, però, vist en perspectiva, resulta gratificant haver produït tres espectacles, un d’en Jordi Sala, Interior amb intrusa, i dos d’en Joan Solana, Temps mort i Ulls de bruixa (http://ullsdebruixa.blogspot.com/). La majoria de les crítiques han estat favorables i hem augmentat el nombre d’espectadors en cada producció. També estem especialment satisfets d’haver donat “primeres oportunitats” professionals a actors, actrius o cantants, que demostren el seu talent en altres espectacles.

El cinquè aniversari coincideix amb dos projectes que ens interessen especialment.

El primer és l’encàrrec de l’Ajuntament de Banyoles de crear el primer espectacle ad hoc per a La Factoria de les Arts Escèniques. Començarem a donar-ne informació a partir del mes de setembre.

El segon projecte encaixa plenament als objectius fundacionals de l’Empresa, que, malgrat ser una Societat Limitada, respon als criteris de les Entitats sense finalitat de lucre. Entenem que en els sectors de les arts escèniques i de la música es poden obrir moltes possibilitats per als artistes i s’han d’estimular moltes iniciatives de creació de públics nous. Cada ciutat s’hauria de plantejar quanta gent se sent atreta pel teatre, o per la dansa, o per la música, o pels espectacles que combinen aquestes disciplines. Podríem concloure, segons les estadístiques que coneixem, que en cap cas se supera el 15% de la població. Dit d’una altra manera, no arribem al 85% dels ciutadans. Si només tinguéssim en compte que les empreses del sectors ens beneficiem del suport de les Institucions públiques, no podríem deixar d’incloure entre els nostres objectius el d’augmentar el nombre d’espectadors. Però hi ha un altre argument de més pes. Els immensos beneficis culturals que produeix la creació artística i, òbviament, la recepció artística.

Si centrem el nostre interès en els joves un dels millors camins és el teatre fet per ells mateixos. Per això, Eironeia Produccions posa en marxa el projecte de creació d’una companyia jove on persones de 18 a 23 anys, amb formació o experiència acreditada, rebran una formació complementària vinculada a la creació d’espectacles.

N’informem resumidament en la següent entrada.