lunes, 29 de agosto de 2011

Eironeia Jove - segon document
Malgrat que encara no s’ha obert el període de presentació de currículums per formar part de la companyia Eironeia Jove, ja hem rebut moltes sol·licituds de informació a les quals donem resposta general en aquest segon document (a partir de l’1 de setembre respondrem individualment).

Objectiu

L’objectiu d’Eironeia Jove és donar una oportunitat de pràctica professional a persones amb una formació suficient en teatre, en música o en dansa. La suficiència de la formació es valorarà tenint en compte els estudis cursats, l’experiència i, si s’escau, la prova específica.

Direcció

La direcció titular de la companyia l’assumirà Joan Solana. Tanmateix, cada temporada es convidaran directors teatrals, musicals i coreògrafs als quals s’encarregaran espectacles concrets.

Produccions

Eironeia Produccions, S.L. estudiarà quina és la producció adient per a cada temporada tenint en compte, entre d’altres, els factors següents: directors convidats; membres de la companyia; possibilitats d’exhibició; pressupost; etc.

Aquests factors poden fer recomanable un únic espectacle amb tota la companyia; o dos o més espectacles dividint la companyia.

Es garanteix que tots els membres d’Eironeia Jove participaran en un espectacle cada temporada.

Pel que fa al curtmetratge, durant els primers quatre anys, la garantia és de participació en una pel·lícula durant el temps de permanència en la companyia.

Compensacions econòmiques

Les persones seleccionades rebran una beca durant el període de preparació d’un espectacle, que es considerarà període d’aprenentatge i de perfeccionament professional. La percepció de la beca no pressuposa relació laboral, vinculació o prestació de serveis de cap mena entre el becari i Eironeia Produccions, S.L., ni donarà lloc a la seva inclusió en la Seguretat Social.

La beca s’abonarà al final del període de preparació i el seu import dependrà del temps d'assaig i dels recursos pressupostaris.

Si l’exhibició de l’espectacle l’assumeix Eironeia Produccions, S.L. es formalitzarà la relació laboral adient.

Compromís de les persones seleccionades

Les persones seleccionades signaran una carta de compromís.

La relació amb Eironeia Jove no és exclusiva. Es pot formar part d’altres companyies i participar en altres projectes artístics sempre que no interfereixin en les produccions d’Eironeia Jove en les quals participin.

Per facilitar al màxim la possibilitat de participar en altres projectes, Eironeia Produccions, S.L. tancarà el programa bianual abans de la signatura de la carta de compromís.

Limitacions d’admissió de sol·licituds

No hi ha cap altra limitació d’admissió de sol·licituds que el termini temporal fixat, ni lingüística, ni geogràfica, ni de cap altre tipus. Tanmateix, tenint en compte que els espectacles de text seran en català, es demanarà l’aprenentatge d’aquesta llengua a les persones seleccionades que no la parlin.

El primer calendari de treball

A títol indicatiu, Eironeia Produccions, S.L. treballa amb el calendari provisional següent:

Admissió de sol·licituds: de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2011.

Proves específiques: de l’octubre de 2011 al febrer de 2012.

Publicació de la relació de seleccionats: març de 2012.

Publicació del pla de producció 2012-2014: març de 2012.

Inici del primer projecte: juny/juliol de 2012. (Podria donar-se el cas que el primer projecte hagués de crear-se abans. Si és així, es comunicarà amb temps suficient perquè les persones que s’hi hagin d’implicar puguin fer-ho o, si no els és possible, puguin ajornar la seva incorporació a la companyia fins el mes de juny o juliol).

Banyoles, 29 d’agost de 2011

martes, 16 de agosto de 2011

EIRONEIA JOVE, LA COMPANYIAAmb motiu del seu cinquè aniversari, Eironeia Produccions inicia un projecte nou: La companyia Eironeia Jove , que constituiran actors i actrius, cantants i ballarins de 18 a 25 anys.

L’objectiu és oferir una formació d’actor complementària mitjançant la participació en la creació d’un espectacle teatral i d’un curtmetratge de ficció per temporada.

El temps de permanència en la companyia Eironeia Jove serà de dos anys, que es podran prorrogar si el director artístic ho considera convenient.

Cada any s’obrirà un procés de selecció de persones interessades en formar-ne part.

La primera convocatòria serà de fins a dotze persones.

La segona incorporarà fins a vuit persones més.

Les convocatòries següents serviran per rellevar les persones que hagin culminat el cicle de permanència en la companyia.

Les persones seleccionades es comprometran a participar en totes les activitats formatives i en les de preparació, assaig i exhibició de l’espectacle teatral i del curtmetratge.

Primera convocatòria

La primera convocatòria s’obrirà el dia 1 de setembre i es tancarà el 31 d’octubre de 2011.

Poden participar-hi totes les persones que ho vulguin, amb l'únic requisit d'haver rebut una formació bàsica i/o d'haver treballat en companyies amateus.

Les persones interessades han d’enviar un currículum -on s’especifiqui amb precisió la formació i l’experiència- i una fotografia, o l’enllaç a un vídeo-book, a l’adreça electrònica eironeia@telefonica.net indicant en l’”assumpte” projecte Eironeia Jove.

També poden enviar per correu ordinari gravacions digitals o resums d’espectacles en els quals hagin participat a l’adreça següent:

Eironeia Produccions, S.L.

Carrer de Girona, 155

17820 BANYOLES

Eironeia produccions pre-seleccionarà els candidats o candidates que consideri oportú i obrirà un segon procés durant el qual aquestes persones participaran en unes proves específiques de selecció. Aquest procés començarà el mes de novembre de 2011 i acabarà el mes de febrer de 2012.

Un cop constituïda la companyia, s’iniciaran els treballs de preparació i assaig dels espectacles i dels curtmetratges.

Les persones interessades en obtenir més informació poden fer les seves consultes a través del correu electrònic.

Banyoles, agost de 2011

CINC ANYS. DOS PROJECTES NOUS

Eironeia Produccions compleix cinc anys. No es pot dir que haguem complert tots els objectius que ens vam proposar, però, vist en perspectiva, resulta gratificant haver produït tres espectacles, un d’en Jordi Sala, Interior amb intrusa, i dos d’en Joan Solana, Temps mort i Ulls de bruixa (http://ullsdebruixa.blogspot.com/). La majoria de les crítiques han estat favorables i hem augmentat el nombre d’espectadors en cada producció. També estem especialment satisfets d’haver donat “primeres oportunitats” professionals a actors, actrius o cantants, que demostren el seu talent en altres espectacles.

El cinquè aniversari coincideix amb dos projectes que ens interessen especialment.

El primer és l’encàrrec de l’Ajuntament de Banyoles de crear el primer espectacle ad hoc per a La Factoria de les Arts Escèniques. Començarem a donar-ne informació a partir del mes de setembre.

El segon projecte encaixa plenament als objectius fundacionals de l’Empresa, que, malgrat ser una Societat Limitada, respon als criteris de les Entitats sense finalitat de lucre. Entenem que en els sectors de les arts escèniques i de la música es poden obrir moltes possibilitats per als artistes i s’han d’estimular moltes iniciatives de creació de públics nous. Cada ciutat s’hauria de plantejar quanta gent se sent atreta pel teatre, o per la dansa, o per la música, o pels espectacles que combinen aquestes disciplines. Podríem concloure, segons les estadístiques que coneixem, que en cap cas se supera el 15% de la població. Dit d’una altra manera, no arribem al 85% dels ciutadans. Si només tinguéssim en compte que les empreses del sectors ens beneficiem del suport de les Institucions públiques, no podríem deixar d’incloure entre els nostres objectius el d’augmentar el nombre d’espectadors. Però hi ha un altre argument de més pes. Els immensos beneficis culturals que produeix la creació artística i, òbviament, la recepció artística.

Si centrem el nostre interès en els joves un dels millors camins és el teatre fet per ells mateixos. Per això, Eironeia Produccions posa en marxa el projecte de creació d’una companyia jove on persones de 18 a 23 anys, amb formació o experiència acreditada, rebran una formació complementària vinculada a la creació d’espectacles.

N’informem resumidament en la següent entrada.