miércoles, 14 de septiembre de 2011

Eironeia Jove – Tercer document


Les consultes al Blog i els correus electrònics que rebem a eironeia@telefonica.net ens fan ser molt optimistes respecte el nivell de qualitat que pot arribar a tenir la primera companyia Eironeia Jove.

Estem responent individualment a totes les qüestions que se’ns plantegen perquè és molt important que quedin clars els factors fonamentals del projecte (i més, tenint en compte que no disposem d’un model acreditat al qual referir-nos i posar d’exemple). Continuarem amb el nostre compromís de no deixar cap correu electrònic sense resposta, però hem cregut oportú fer publiques algunes precisions i novetats:

Abast de la convocatòria

Insistim en la voluntat que Eironeia Jove sigui una companyia a la qual puguin accedir persones d’arreu. Estem molt contens d’haver rebut sol·licituds d’informació de València i de Mallorca. En aquest sentit, es preveu la consignació econòmica necessària per compensar desplaçaments llargs i estades a Banyoles.

Pla de treball

El pla de treball dependrà dels integrants de la companyia. Com que els tres criteris fonamentals en la selecció seran: el talent, la disposició al treball i el nivell de formació / experiència pot donar-se el cas que les procedències siguin diverses. Per altra banda valorarem molt la disposició a seguir cursos d’aprenentatge fora de la companyia. Tot això condueix a un model de treball que combina estades intensives i períodes de vacances acadèmiques. És a dir que s’aprofitaran parcialment les vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu i, a més, es faran estades que es procurarà que coincideixin amb caps de setmana.

Tanmateix, i atès que Eironeia Produccions està estudiant totes les possibilitats d’exhibició dels treballs de la companyia, sempre queda oberta la possibilitat de l’espectacle –de petit format- que es prepararà durant uns mesos i es presentarà immediatament després.

La preselecció i la prova específica

Atesa la importància de la prova específica (treball individual durant dues hores a partir d’uns textos, dirigit per Joan Solana) hem decidit fer pública la preselecció en dos moments: el 30 de setembre i el 2 de novembre. D’aquesta manera, els qui ja tinguin decidit d’optar a formar part d’Eironeia Jove -i hagin presentat la documentació que es demana-, si són preseleccionats, tindran molt temps per preparar-se la prova.

Validesa de la prova

Eironeia Produccions va elaborant el seu arxiu d’actors i actrius –i d’altres artistes- per als seus espectacles. La prova específica per entrar a la companyia jove s’incorporarà també a l’arxiu d’Eironeia.

Presentació dels documents

Unes quantes persones ens han comunicat que ens presentaries tard la documentació demanada perquè han de recopilar-la expressament. En tots els casos es feia referència a fotografies i material digital. També fem pública la resposta que hem donat a aquestes persones: Per tal que tinguem constància de la voluntat de formar part d’Eironeia Jove, acceptarem que s’enviï primer el currículum i més tard –sempre dintre del termini establert- la resta de la documentació.

Possibilitat d’anticipar la prova específica

La modificació de l’apartat anterior ens permet anticipar la prova específica en alguns casos al mes d’octubre, ja sigui a petició de la persona interessada, o per decisió d’Eironeia Produccions a l’objecte d’accelerar el procés.

* * *

Volem donar totes les facilitats a tothom que tingui interès en incorporar-se a aquest projecte. Un cop constituïda la companyia començarà el temps de l’exigència i de les aspiracions artístiques màximes.

No hay comentarios: